Βλαισός μέγας δάκτυλος χειρουργείο :

Η χειρουργική αποκατάσταση του βλαισού μεγάλου δακτύλου περιλαμβάνει τη διόρθωση του συνόλου των παραμορφώσεων του άκρου ποδός και όχι μόνο τη διόρθωση της “φαινομενικής” παραμόρφωσης που ενοχλεί τον ασθενή (κότσι).

Το είδος της χειρουργικής τεχνικής εξαρτάται από τη βαρύτητα της παραμόρφωσης και την προτιμώμενη μέθοδο του ορθοπαιδικού.

Γενικά, η θεραπεία συνίσταται στην οστεοτομία (κόψιμο) της κεφαλής του 1ου μεταταρσίου και τη μετατόπισή της περισσότερο “εξωτερικά” από την ανατομική της θέση.

Με τον τρόπο αυτό, διορθώνεται η παραμόρφωση της 1ης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης και βελτιώνεται η βλαισότητα του μεγάλου δακτύλου. Η καθήλωση της κεφαλής στην επιθυμητή θέση επιτυγχάνεται με χρήση κοχλιών (βίδες).

Παράλληλα, διενεργούνται χειρισμοί στα μαλακά μόρια της περιοχής (θύλακος, τένοντες) έτσι ώστε, να επιτευχθεί η σταθερότητα της 1ης μεταταρσο-φαλαγγικής άρθρωσης και η αποφυγή υποτροπών.

Το χειρουργικό αποτέλεσμα ελέγχεται ακτινολογικά κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής βαδίζει σε ειδικό νάρθηκα αποφόρτισης για λίγες ημέρες και σταδιακά επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

βλαισός μέγας δάκτυλος χειρουργείο

Οστεοτομία Mitchell

βλαισός μέγας δάκτυλος χειρουργείο

Οστεοτομία Chevron

βλαισός μέγας δάκτυλος χειρουργείο

Οστεοτομία Scarf

 

κότσι στο πόδι χειρουργείο

Οστεοτομία Chevron.

 

βλαισός μέγας δάκτυλος 2

Οστεοτομία Scarf.

 

κότσι ποδιού