Ο βλαισός μέγας δάκτυλος αποτελεί μια σύνθετη παραμόρφωση του πρώτου στίχου του άκρου ποδός (1ο μετατάρσιο, 1η μεταταρσοφαλλαγγική άρθρωση και 1ο δάκτυλο).

Η επιτυχημένη χειρουργική θεραπεία του βασίζεται στο λεπτομερή προεγχειρητικό σχεδιασμό και τη σωστή αποκατάσταση της εκάστοτε παρμόρφωσης.  Οι ασθενείς κινητοποιούνται άμεσα μετεγχειρητικά με τη χρήση ειδικού ορθοπαιδικού υποδήματος.

Το κοσμητικό και το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι εκπληκτικά.

βλαισός μέγας δάκτυλος

Ποεγχειρητική ακτινογραφία. Ασθενής 65 ετών με βλαισό μεγάλο δάκτυλο και σφυροδακτυλία αριστερού άκρου ποδός.

κότσι στο πόδι χειρουργείο

Μετεγχειρητική ακτινογραφία. Αποκατάσταση των παραμορφώσεων με οστεοτομία μεταταρσίου και αρθρόδεση εγγύς φαλαγγοφαλαγγικης άρθωσης αντίστοιχα.

 

 

IMG_6747-1

Άμεση μετεγχειρητική εικόνα του άκρου ποδός. διόρθωση της σφυροδακτυλίας και της παραμόρφωσης του μεγάλου δακτύλου.

IMG_6748-1

Η ασθενής κινητοποείται άμεσα, την ημέρα της επέμβασης, βαδίζοντας με τη χρήση ειδικού υποδήματος αποφόρτισης μεταταρσίων.