Η βλάβη SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior) αφορά στο ανώτερο τμήμα του επιχείλιου χόνδρου της ωμογλήνης, στο σημείο έκφυσης του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

Ο επιχείλιος χόνδρος αποτελεί ένα δακτύλιο συνδετικού ιστού στην περιφέρεια της ωμογλήνης. Αποτελεί ένα σταθεροποιητικό μηχανισμό του ώμου καθώς, με την παρουσία του αυξάνει το βάθος της ωμογλήνης και επιτρέπει την ασφαλή άρθρωσή της με την κεφαλή του βραχιονίου. Στο ανώτερο τμήμα του επιχείλιου χόνδρου εκφύεται ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

βλάβη SLAP

Το βέλος υποδεικνύει τη θέση της βλάβης SLAP. Χρειάζεται εμπειρία από τον αορθοπαιδικό χειρουργό για να διακρίνει αν πρόκειται για αληθή βλάβη ή για φυσιολογική ανατομική παραλλαγή.

Η έκφυση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου από το άνω χείλος του επιχείλιου χόνδρου σχηματίζει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ανατομικό σύμπλεγμα, το οποίο υφίσταται συχνά τραυματισμούς. Ο τραυματισμός αυτόυ του συμπλέγματος ονομάζεται βλάβη SLAP. H βλάβη SLAP ταξινομείται σε διάφορους τύπους ανάλογα με την έκταση του τραυματισμού και το αριθμό των ανατομικών δομών που συμμετέχουν σε αυτή.

Η βλάβη SLAP εμφανίζεται κυρίως σε αθλητές με δραστηριότητα του άνω άκρου πάνω από το ύψος του ώμου (overhead athletes) πχ βόλλευ, τέννις, κολύμβηση ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού του ώμου ύστερα από πτώση στο έδαφος.

Η βλάβη μπορεί να αποτελεί το μοναδικό εύρημα σε ένα ασθενή ή να συνοδεύει και άλλες βλάβες όπς πχ ρήξη στροφικού πετάλου, εξάρθρημα/αστάθεια ώμου, εσωτερική πρόσκρουση κλπ

Η διάγνωση της πάθησης δεν είναι εύκολη. Κλινικά, το κύριο σύμπτωμα είναι ένας ασαφής πόνος στην περιοχή του ώμου, ο οποίος γίνεται περισσότερο έντονος σε συγκεκριμένες κινήσεις που αναφέρει ο ασθενής. Συχνά, η ενόχληση αυτή, ενώ είναι ήπια, αποτελεί αιτία αδυναμίας της ωμικής ζώνης, εύκολης κόπωσης και μείωσης της αγωνιστικής απόδοσης του αθλητή. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός μπορεί να υποψιασθεί τη βλάβη SLAP βάσει του ιστορικού και να διενεργήσει ειδικές δοκιμασίες που αναπαράγουν το χαρακτηριστικό επώδυνο αίσθημα. Παράλληλα, μπορεί να διαγνώσει συνοδές παθήσεις που σχετίζονται με τη βλάβη, γεγονός που ενισχύει τη διαγνωστική ισχύ της εξέτασης.

Ο απεικονιστικός έλεγχος της βλάβης με μαγνητική τομογραφία δεν είναι πάντα εφικτός. Σε αρκετέ;ς περιπτώσεις, η βλάβη μπορεί να μην είναι εμφανής ή να τίθεται υποψία της λόγω παρουσίας άλλων βλαβών που συχνά τη συνοδεύουν. Σε εμμένουσες περιπτώσεις, με αρνητική τομογραφία, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο το μαγνητικό αρθρογράφημα ενώ, η απόλυτη διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο με αρθροσκόπηση του ώμου.

Η θεραπεία της βλάβης SLAP αρχικά μη χειρουργική (συνητρητική θεραπεία) και περιλαμβάνει τροποποίηση δραστηριοτήτων και φυσικοθεραπεία. Σε εμμένουσες περιπτώσεις και επί αποτυχίας της συντηρητικής αντιμετώπισης, υπάρχει ένδειξη για αρθροσκόπηση ώμου (χειρουργική θεραπεία).

Η αρθροσκόπηση του ώμου αφενός αποτελεί την καλύτερη διαγνωστική μέθοδο για την αναγνώριση της βλάβης, αφετέρου επιτρέπει την ταυτόχρονη διόρθωσή της. Ανάλογα με τα αρθροσκοπικά ευρήματα, καθορίζεται η έκταση της βλάβης και εφαρμόζεται η κατάλληλη τεχνική για την εκάστοτε περίπτωση. Οι χειρουργικοί χειρισμοί, ανάλογα με το βαθμό της βλάβης, μπορεί να περιλαμβάνουν χειρουργικό καθαρισμό της πάσχουσας περιοχής, επανακαθήλωση του επιχείλιου χόνδρου με άγκυρες, τενοντοτομή (διατομή) ή τενοντόδεση (διατομή και καθήλωση με άγκυρες στην κεφαλή του βραχιονίου) της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής φέρει νάρθρηκα ώμου και εντάσσεται σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

“Γενικά, ο όρος SLAP αφορά σε νέους ασθενείς (στην πλειοψηφία αθλητές) που παρουσιάζουν αυτή τη χαρακτηριστική βλάβη. Παρόμοια βλάβη σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 45 ετών, αποτελεί συχνό συνοδό εύρημα σε ρήξεις του στροφικού πετάλου, εντάσσεται στα πλαίσια φυσιολογικής εκφύλισης των ιστών και δεν αξιολογείται ως SLAP.”  Κόλλιας Γεώργιος