Τι είναι οι βιολογικές θεραπείες για την ορθοπαιδική χειρουργική;

Ο βιολογικές θεραπείες αποτελούν ένα σύγχρονο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης πολλών παθήσεων του μυσοσκελετικού συστήματος.  Βασίζονται στη χορήγηση μη φαρμακευτικών ουσιών (πρωτεϊνών,κυττάρων) οι οποίες, φυσιολογικά υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα και συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία-μηχανισμό συγκεκριμένων παθήσεων. Συνήθως, πρόκειται για ουσίες που δρουν, είτε ανασταλτικά στο μηχανισμό της φλεγμονής – έχουν δηλαδή αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είτε ευνοϊκά στη διαδικασία του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης – έχουν δηλαδή αναγεννητικές ιδιότητες.

Χάρη στην εξέλιξη της ιατρικής και της μοριακής βιολογίας, έχουμε αποκωδικοποιήσει πολλούς βιολογικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού, όπως πχ είναι η φλεγμονή, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και η επούλωση των ιστών, και γνωρίζουμε ποιές ουσίες έχουν καθοριστική δράση (έχουν δηλαδή ένα ρόλο-κλειδί) στην προαγωγή ή στην αναστολή των μηχανισμών αυτών. Τις ουσίες αυτές, μπορούμε πλέον να τις απομονώσουμε, να τις παράξουμε σε μεγάλες ποσότητες με μικρό οικονομικό κόστος και να τις έχουμε εύκολα διαθέσιμες με τη μορφή ενός ενέσιμου θεραπευτικού σκευάσματος για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων.

Γενικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι, τα τελευταία χρόνια οι βιολογικές και κυτταρικές θεραπείες αποτελούν ένα ταχέως εξελισσόμενο κλάδο της ιατρικής επιστήμης. Εφαρμόζονται σε πλήθος ιατρικών ειδικοτήτων κυρίως στην ορθοπαιδική χειρουργική, στη δερματολογία και στην πλαστική χειρουργική.

Αποτελούν έναν καινοτόμο τρόπο αντιμετώπισης των ορθοπαιδικών παθήσεων;

Πράγματι, οι βιολογικές θεραπείες αποτελούν μία πρωτοποριακή μέθοδο αντιμετώπισης ενός μεγάλου αριθμού παθήσεων που στο παρελθόν, είτε τις αντιμετωπίζαμε με φάρμακα, είτε με χειρουργείο.

Παράλληλα, είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος θεραπείας παθήσεων όπως είναι πχ η οστεοαρθρίτιδα, που ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζονται αναποτελεσματικά με φαρμακευτικά σκευάσματα ή χρειάζονται υποχρεωτικά χειρουργική λύση για την οριστική τους αντιμετώπιση.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των βιολογικών θεραπειών είναι τα εξής:

 • Δεν πρόκειται για φάρμακα. Η θεραπευτική ουσία είναι ένα συστατικό του οργανισμού μας, πχ πρωτεΐνη (υαλουρονικό, κολλαγόνο), κύτταρα (αιμοπετάλια, “βλαστοκύτταρα”, χονδροκύτταρα).
 • Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλεργίας. Οι χορηγούμενοι θεραπευτικοί παράγοντες αποτελούν συστατικά του ανθρώπινου οργανισμού.
 • Έχουν στοχευμένη δράση. Εγχύονται, δηλαδή χορηγούνται με ένεση, ακριβώς στην πάσχουσα περιοχή, συνήθως υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση (γίνεται δηλαδή ταυτόχρονα υπέρηχος) για μεγαλύτερη ακρίβεια στόχευσης.
 • Το χορηγούμενο σκεύασμα έχει την κατάλληλη συγκέντρωση του αντίστοιχου βιολογικού παράγοντα έτσι ώστε, να επιτυγχάνεται το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
 • Όσον αφορά στις κυτταρικές θεραπείες (PRP, “βλαστοκύτταρα”, χονδροκύτταρα), οι χορηγούμενοι παράγοντες είναι αυτόλογοι, χορηγούνται δηλαδή στον ίδιο οργανισμό΄από τον οποίο προέρχονται.

Ποιές είναι οι βιολογικές θεραπείες στην ορθοπαιδική και πώς εφαρμόζονται;

Οι κυριότεροι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην ορθοπαιδική είναι

 • το υαλουρονικό οξύ
 • το κολλαγόνο
 • το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP-platelet rich plasma)
 • συνδυασμός υαλουρονικού οξέος και PRP
 • τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (κοινώς “βλαστοκύτταρα”)
 • τα χονδροκύτταρα (καλλιέργεια χονδροκυττάρων)

Η χορήγησή τους γίνεται με έγχυση (ένεση) στην πάσχουσα περιοχή. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στόχευσης, η έγχυση μπορεί να πραγματοποιείται και υπό υπερηχογραφικό έλεγχο, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε την ένεση και ταυτόχρονα να ελέγχουμε με υπέρηχο την ακριβή θέση της βελόνας μας στο επιθυμητό σημείο-στόχο.

Ποιές ορθοπαιδικές παθήσεις αποτελούν ένδειξη εφαρμογής τους;

Επιγραμματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, οι κύριες ενδείξεις των βιολογικών θεραπειών είναι η καταστολή της φλεγμονής και η προώθηση της κυτταρικής επούλωσης και αναγέννησης.

Επίσης, ανάλογα με το είδος της πάθησης, οι επιλογές μπορεί να είναι πολλές.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

Υαλουρονικό οξύ: Ήπια και μέτρια αρθρίτιδα, Χονδροπάθεια, Τενοντοελυτρίτιδα

Κολλαγόνο: Μυϊκούς πόνους (αυχεναλγία, ραχιαλγία, οσφυαλγία), Αρθρίτιδα, Επικονδυλίτιδα, Τροχαντηρίτιδα

PRP: Χονδροπάθεια, Τενοντίτιδα, Επικονδυλίτιδα, Τροχαντηρίτιδα

Υαλουρονικό και PRP: Ήπια και μέτρια αρθρίτιδα

Βλαστοκύτταρα: Αρχόμενη αρθρίτιδα, Χονδροπάθεια, Εστιακή χόνδρινη βλάβη

Χονδροκύτταρα: Εστιακή χόνδρινη βλάβη

Δείτε το σχετικό βίντεο: