Αρθροπλαστική ώμου ονομάζουμε την αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων της άρθρωσης με αντίστοιχες μεταλλικές προθέσεις (εμφυτεύματα).

Η αρθροπλαστική ώμου διακρίνεται σε τρία είδη:

hemi shoulder

Ημιαρθροπλαστική ώμου σε κάταγμα της κεφαλής του βραχιονίου

Ημιαρθροπλαστική : Πρόκειται για μεταλλική πρόθεση που αντικαθιστά την κεφαλή του βραχιονίου. Εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις σοβαρών καταγμάτων της βραχιόνιας κεφαλής.

anatomical shoulder arthroplasty 1

Ανατομική αρθροπλαστική ώμου. Αντικατάσταση της ωμογλήνης με κοίλη πρόθεση και της κεφαλής του βραχιονίου με σφαιρική πρόθεση.

Ανατομική ολική αρθροπλαστική : Περιλαμβάνει πρόθεση για την κεφαλή του βραχιονίου και πρόθεση για την ωμογλήνη. Ονομάζεται ανατομική, επειδή οι προθέσεις που τοποθετούνται, αντικαθιστούν τις αντίστοιχες ανατομικές περιοχές. Εφαρμόζεται στους ασθενείς που παρουσιάζουν οστεοαρθρίτιδα ώμου (γληνοβραχιόνιας άρθρωσης) και καλή λειτουργία στο στροφικό τους πέταλο.

reverse shoulder arthroplasty

Ανάστροφος ολική αρθροπλαστική ώμου. Αντικατάσταση της ωμογλήνης με σφαιρική πρόθεση και της κεφαλής του βραχιονίου με κοίλη πρόθεση!

Ανάστροφος ολική αρθροπλαστική: Περιλαμβάνει πρόθεση για την ωμογλήνη και πρόθεση για την κεφαλή του βραχιονίου. Ονομάζεται ανάστροφη διότι, οι προθέσεις που τοποθετούνται, έχουν αντίθετο σχήμα από τις περιοχές που αντικαθιστούν. Η πρόθεση της ωμογλήνης έχει σφαιρικό σχήμα και η πρόθεση της βραχιόνιας κεφαλής διαθέτει κοίλη υποδοχή, σε αντίθεση με την ανατομική κατασκευή της άρθρωσης, με βάση την οποία, η ωμογλήνη αποτελεί κοίλη υποδοχή για τη σφαιρική κεφαλή του βραχιονίου! Εφαρμόζεται σε όσους ασθενείς παρουσιάζουν οστεοαρθρίτιδα με συνοδό μαζική ρήξη του στροφικού τους πετάλου (αρθροπάθεια στροφικού πετάλου).

“Η αρθροπλαστική ώμου αποτελεί ένα δύσκολο τεχνικά χειρουργείο και πρέπει να εφαρμόζεται από χειρουργούς εξειδικευμένους στη χειρουργική του ώμου. Πρόκειται για μια απαιτητική χειρουργική επέμβαση κατά την οποία, ο ορθοπαιδικός καλείται να δώσει λύση σε πολύπλοκα ανατομικά και λειτουργικά προβλήματα της άρθρωσης του ώμου, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν του και τις λειτουργικές απαιτήσεις του εκάστοτε ασθενούς.”

Διαβάστε επίσης:

Ολική αρθροπλαστική ώμου