883146

Η μαζική ρήξη του στροφικού πετάλου επιτρέπει την προς τα πάνω μετατόπιση της κεφαλής του βραχιονίου. Η κεφαλή έρχεται σε άμεση επαφή με το ακρώμιο και εγκαθίσταται αρθρίτιδα στην άρθρωση του ώμου.

Η αρθροπάθεια στροφικού πετάλου αφορά στις περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από μαζική (πολύ μεγάλη) ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου.

Πρόκειται για ασθενείς άνω των 70 ετών συνήθως, οι οποίοι παρουσιάζουν μια πλήρη ρήξη των στροφέων τενόντων (υπερακανθίου, υπακανθίου, ελ. στρογγύλου), η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί αποτελεσματικά με αρθροσκοπική συρραφή, όπως συμβαίνει σε νεότερους ασθενείς.

Το στροφικό πέταλο σχεδόν απουσιάζει και αδυνατεί να καθηλώσει τη βραχιόνιο κεφαλή μέσα στην ωμογλήνη.

Η κεφαλή μετατοπίζεται προς τα επάνω και συχνά φτάνει έως το ακρώμιο.

Η αλλαγή αυτή στην ανατομία και την εμβιομηχανική της άρθρωσης έχει ως αποτέλεσμα την παθολογική κατανομή φορτίων στον αρθρικό χόνδρο και συνεπώς στην σταδιακή του εκφύλιση.

Η αρθροπάθεια στροφικού πετάλου αντιμετωπίζεται χειρουργικά, είτε με χειρουργικό καθαρισμό (αρθροσκόπηση του ώμου) σε αρχικά στάδια, είτε με ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου σε προχωρημένα στάδια.

Reverse_TSA

Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου.

Διαβάστε επίσης:

Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου

Αρθροπάθεια στροφικού πετάλου –  Περίπτωση ασθενούς