αρθρίτιδα ώμου θεραπεία

αρθρίτιδα ώμου θεραπεία


Η τελική θεραπεία της αρθρίτιδας του ώμου είναι γενικά χειρουργική. Εφόσον όμως, τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι η νόσος βρίσκεται σε αρχικά στάδια, υπάρχει η δυνατότητα και για συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία

Στόχος της συντηρητικής αγωγής είναι η ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο και η διατήρηση – αν όχι βελτίωση – του εύρους κίνησης του πάσχοντος ώμου. Τα συντηρητικά μέσα που διαθέτουμε είναι:

  • Ανάπαυση: στις οξείες φάσεις της νόσου, κάθε κίνηση προκαλεί πόνο και ανατροφοδοτεί ένα μηχανισμό φλεγμονής. Πρέπει να ενθαρρύνεται η αποχή από σωματική δραστηριότητα και η λογική χρήση του άκρου στα όρια του πόνου.
  • Ψυχρά επιθέματα: Η εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου ανακουφίζει από τον πόνο και περιορίζει το οίδημα της άρθρωσης.
  • Παυσίπονα: στοχεύουν στην αποδρομή του πόνου και την ανακούφιση του ασθενούς.
  • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα: περιορίζουν τη διαδικασία της φλεγμονής  και ενθαρρύνουν τον ασθενή να συμμετάσχει σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας.
  • Ενδοαρθρικές εγχύσεις: αφορούν την είσοδο φαρμακευτικών ουσιών απευθείας στην πάσχουσα άρθρωση, με στόχο την ταχύτερη ανταπόκριση του ασθενούς και την αποδρομή της φλεγμονής. Ανάλογα με τα κλινικά μας ευρήματα, οι έγχυση γίνεται είτε υπακρωμιακά (κάτω από το ακρώμιο), είτε ενδοαρθρικά (γληνοβραχιόνια άρθρωση). Οι ουσίες που εγχύουμε είναι φάρμακα (κορτιζόνη, υαλουρονικό οξύ) ή βιολογικοί παράγοντες (Platelet Rich Plasma – PRP).
  • Φυσιοθεραπεία: στοχεύει στη διατήρηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης μέσω μυϊκής ενδυνάμωσης και διάτασης των συνδέσμων και του αρθρικού θυλάκου.

Σε περίπτωση που τα συντηρητικά μέτρα δεν αποδώσουν ή σε περιπτώσεις που η νόσος βρίσκεται σε τελικό στάδιο και εκδηλώνεται με έντονα συμπτώματα, έχει ένδειξη η χειρουργική θεραπεία.

Η χειρουργική θεραπεία για την αρθρίτιδα ώμου είναι η ολική αρθροπλαστική, δηλαδή η αφαίρεση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών της κεφαλής του βραχιονίου και της ωμογλήνης και η αντικατάστασή τους από μεταλλικές.

αρθρίτιδα ώμου

Ανατομική ολική αρθροπλαστική ώμου

reverse shoulder arthroplasty

Ανάστροφος ολική αρθροπλαστική ώμου

 

Η ολική αρθροπλαστική του ώμου μπορεί να είναι είτε ανατομική, είτε ανάστροφη.

Ανατομική ολική αρθροπλαστική ώμου εφαρμόζεται στους ασθενείς που παρουσιάζουν οστεοαρθρίτιδα στη γληνοβραχιόνιο άρθρωση και καλή λειτουργία στο στροφικό τους πέταλο.

Ανάστροφος ολική αρθροπλαστική ώμου εφαρμόζεται σε όσους ασθενείς παρουσιάζουν οστεοαρθρίτιδα με συνοδό μαζική ρήξη του στροφικού τους πετάλου (αρθροπάθεια στροφικού πετάλου). Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών αυτής της κατηγορίας, είναι δυνατό να εφαρμόσουμε έναν αρθροσκοπικό χειρουργικό καθαρισμό της άρθρωσης (αρθροσκόπηση ώμου) ως χειρουργική θεραπεία ελάχιστης επεμβατικότητας σε σχέση με την αρθροπλαστική. Αν η αρθροσκόπηση δεν αποδώσει, τότε υπάρχει απόλυτη ένδειξη για αρθροπλαστική.


αρθρίτιδα ώμου θεραπεία

Διαβάστε επίσης:

Τι είναι οστεοαρθρίτιδα

Αρθρίτιδα ώμου

Τύποι αρθρίτιδας ώμου

Αρθροπλαστική ώμου

Ολική αρθροπλαστική ώμου

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

 

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834