Η αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης οφείλεται στη βλάβη και σταδιακή καταστροφή του αρθρικού χόνδρου του ακρωμίου και της κλείδας.

Η καταστροφή του χόνδρου μετατρέπει τις αρθρικές επιφάνειες σε τραχείες και σκληρές, με αποτέλεσμα η κίνηση της κλείδας ως προς το ακρώμιο να γίνεται επώδυνη. Παρά το γεγονός ότι η κλείδα περιστρέφεται κατά λίγες μόνο μοίρες στην ακρωμιοκλειδική άρθρωση, σε περίπτωση αρθρίτιδας, η παραμικρή κίνηση γίνεται δύσκολα και αποθαρρύνει τον ασθενή να χρησιμοποιήσει τον πάσχοντα ώμο.

Η βλάβη του αρθρικού χόνδρου οφείλεται στο γεγονός ότι, στην μικρή επιφάνεια της άρθρωσης εφαρμόζονται πολύ μεγάλες δυνάμεις κατά την κίνηση του ώμου. Η χρόνια καταπόνηση της άρθρωσης, ιδιαίτερα σε αθλητές ρήψεων και σε επαγγέλματα που απαιτούν άρση βαρών, οδηγεί σε αρθρίτιδα. Ο ασθενής εντοπίζει χαρακτηριστικά τον πόνο στο σημείο της σύνδεσης του ακρωμίου με την κλείδα και παραπονείται κυρίως κατά την άρση και απαγωγή (απομάκρυνση από τον κορμό) του άνω άκρου.

Η αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής επιβεβαιώνεται με απλές ακτινογραφίες, στις οποίες παρατηρούνται:

  • στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και
  • σχηματισμός οστεοφύτων (παθολογικό έκτοπο οστούν).

Θεραπευτικά, γίνεται προσπάθεια για τροποποίηση των δραστηριοτήτων του ασθενούς και φυσιοθεραπεία. Σε εμμένουσες ή βαριές περιπτώσεις, η τελική λύση είναι χειρουργική και περιλαμβάνει την αρθροσκοπική αφαίρεση του περιφερικού (έξω) άκρου της κλείδας. Συνήθως, η αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής συνοδεύεται από πήξη του στροφικού πετάλου (υπερακανθίου, υπακανθίου), οπότε η αρθροσκόπηση δίνει ταυτόχρονα λύση και στα δύο προβλήματα της άρθρωσης.

Στόχος μας κάθε φορά είναι να καθησυχάσουμε τον ασθενή  και να τον ενημερώσουμε για την πραγματική αιτία του προβλήματός του. Με βάση τις απαιτήσεις που έχει ο ασθενής από τον ώμο του, σχεδιάζουμε ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο που ταιριάζει στην ηλικία και τον τρόπο ζωής του. Πέρα από τη φυσιοθεραπεία, στη θεραπευτική μας φαρέτρα διαθέτουμε την έγχυση κορτιζόνης ή PRP (Platelet Rich Plasma) μέσα στην άρθρωση. Αν και η έγχυση μπορεί να  περιορίσει προσωρινά τα συμπτώματα, η οριστική λύση που προτείνω τις περισσότερες φορές είναι η αρθροσκοπική  εκτομή του περιφερικού άκρου της κλείδας και ο αρθροσκοπικός καθαρισμός της άρθρωσης από τα οστεόφυτα (αρθροσκόπηση ώμου).