Η σπονδυλική στήλη αποτελεί τη βάση του ανθρώπινου σώματος. Μαζί με το κρανίο σχηματίζουν τον αξονικό σκελετό, πάνω στον οποίο στηρίζονται ο θωρακικός κλωβός και η λεκάνη και κατ’ επέκταση τα άνω και κάτω άκρα αντίστοιχα.

Σπόνδυλοι

Η σπονδυλική στήλη σχηματίζεται από τη συνένωση 31-33 οστών που λέγονται σπόνδυλοι. Κάθε σπόνδυλος αποτελείται από ένα πρόσθιο τμήμα που ονομάζεται σώμα και από ένα οπίσθιο τμήμα που ονομάζεται τόξο. Από το πλάγιο τμήμα κάθε τόξου προβάλλει εκατέρωθεν  η εγκάρσια απόφυση και από το οπίσθιο τμήμα του η ακανθώδης απόφυση. Οι εγκάρσιες και οι ακανθώδεις αποφύσεις χρησιμεύουν στην πρόσφυση μυών και συνδέσμων και αποτελούν σημαντικά σταθεροποιητικά στοιχεία της σπονδυλικής στήλης.

Ανάμεσα στο τόξο και το σπονδυλικό σώμα, δημιουργείται ένας κενός χώρος που καλείται τρήμα. Οι συνένωση των σπονδύλων κατά το σχηματισμό της σπονδυλικής στήλης έχει ως αποτέλεσμα τη συνένωση των σπονδυλικών τρημάτων και το σχηματισμό ενός σωλήνα που ονομάζεται σπονδυλικός. Εντός του σπονδυλικού σωλήνα βρίσκεται ο νωτιαίος μυελός.

Ανάμεσα σε δύο διαδοχικά σπονδυλικά τόξα, δημιουργείται ένας κενός χώρος που ονομάζεται τρήμα. Από κάθε τρήμα σε κάθε πλευρά, περνά μία νευρική ρίζα (νεύρο) που ξεκινά από το νωτιαίο μυελό.

Οι σπόνδυλοι διατάσσονται ο ένας πάνω στον άλλο και σχηματίζουν κυρτώματα που αποτελούν αντίστοιχες μοίρες (τμήματα) της σπονδυλικής στήλης. Οι μοίρες της σπονδυλικής στήλης είναι οι εξής:

Αυχενική

Θωρακική

Οσφυϊκή

Ιερή (Ιερό οστούν)

Κοκκυγική (Κόκκυγας)

 

Μεσοσπονδύλιος δίσκος

Ανάμεσα στα σώματα  δύο διαδοχικών σπονδύλων παρεμβάλλεται ένας μεσοσπονδύλιος δίσκος,. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι ένα σχηματισμός συνδετικού ιστού (κολλαγόνο), έχει ελαστική σύσταση και χρησιμεύει στην απορρόφηση των κραδασμών που παράγονται κατά τις κινήσεις του σώματος.  Αποτελείται από ένα κεντρικό τμήμα που ονομάζεται πηκτοειδής πυρήνας και ένα περιφερικό τμήμα που ονομάζεται ινώδης δακτύλιος. Καταστροφή του μεσοσπονδύλιου δίσκου συχνά προκαλεί μετατόπισή του προς τις νευρικές ρίζες που εξέρχονται από τη σπονδυλική στήλη. Η προβολή του δίσκου προς τις νευρικές ρίζες ονομάζεται κήλη και συχνά προκαλεί πόνο στον αυχένα ή στη μέση και μούδιασμα στα άνω ή κάτω άκρα αντίστοιχα.

 

Σύνδεσμοι

Οι σπόνδυλοι και οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι ενισχύονται και σταθεροποιούνται χάρη στην παρουσία συνδέσμων. ΟΙ κυριότεροι σύνδεσμοι  είναι ο πρόσθιος και ο οπίσθιος επιμήκης, οι μεσεγκάρσιοι , οι μεσακάνθιοι και ο ωχρός. Ειδικά στην αυχενική μοίρα, υπάρχουν επιπλέον σύνδεσμοι για τη σταθεροποίηση των πρώτων αυχενικών σπονδύλων (άτλαντα και άξονα).

Νωτιαίος Μυελός

Ο νωτιαίος μυελός αποτελεί τη συνέχεια του εγκεφάλου και βρίσκεται εντός του σπονδυλικού σωλήνα. Από το νωτιαίο μυελό ξεκινούν οι νευρικές ρίζες (νεύρα) που εξέρχονται της σπονδυλικής στήλης δια των σπονδυλικών τρημάτων. Οι νευρικές ρίζες είναι τα ανατομικά στοιχεία που συμπιέζονται σε περιπτώσεις κήλης του μεσοσπονδύλιου δίσκου.