αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής 2

Αριστερά: Χαλάρωση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος – οι προθέσεις δεν είναι πλέον στη σωστή τους θέση Δεξιά: Αναθεώρηση της αρθροπλαστικής με νέες σταθερότερες προθέσεις

Η αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής είναι η αντικατάσταση της αρχικής αρθροπλαστικής με μία νέα.

Η αιτία για την αναθεώρηση είναι η χαλάρωση της αρχικής αρθροπλαστικής.

Με τον όρο “χαλάρωση” αναφερόμαστε στην αποκόλληση των μεταλλικών προθέσεων από τα οστά, με αποτέλεσμα η αρθροπλαστική να καθίσταται ασταθής και επώδυνη. Η χαλάρωση μπορεί να οφείλεται είτε σε μηχανικά αίτια (άσηπτη χαλάρωση), είτε στην επιμόλυνση της αρθροπλαστικής από μικρόβιο (σηπτική χαλάρωση). Η άσηπτη χαλάρωση μπορεί να οφείλεται, είτε σε λανθασμένη χειρουργική τεχνική και κακή τοπέτηση των προθέσεων (οπότε η αποκόλληση της αρθροπλαστικής συμβαίνει σχετικά σύντομα), είτε σε φυσιολογική αντίδραση της αρθροπλαστικής προϊόντος του χρόνου (οπότε και συμβαίνει μετά από πολλά χρόνια ή και ποτέ). Η σηπτική χαλάρωση οφείλεται σε επιμόλυνση της αρθροπλαστικής είτε λόγω χειρουργείου (πχ εξαγωγή οδόντος, χολοκυστεκτομή), είτε εξαιτίας ανοικτού τραύματος.

Πριν από οποιαδήποτε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής, ο ορθοπαιδικός χειρουργός οφείλει να διαπιστώσει το είδος της χαλάρωσης, διότι τροποποιείται ανάλογα και η χειρουργική τεχνική.

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για άσηπτη ή σηπτική χαλάρωση, ο/η ασθενής υποβάλλεται σε μια σειρά εξετάσεων που περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:

  • Ιστορικό και λεπτομερή κλινική εξέταση
  • Κλασικό εργαστηριακό έλεγχο
  • Μέτρηση δεικτών φλεγμονής
  • Ακτινολογικό έλεγχο
  • Σπινθηρογράφημα οστών
  • Καλλιέργεια αρθρικού υγρού
  • Ανάλυση αρθρικού υγρού

Δυστυχώς, πέραν των εμφανών περιπτώσεων σηπτικής χαλάρωσης (έξοδος πύου από την άρθρωση, επαναλαμβανόμενες θετικές καλλιέργειες αρθρικού υγρού κλπ), η διάκριση της σηπτικής από την άσηπτη χαλάρωση είναι δύσκολη. Κάθε μια από τις παραπάνω εξετάσεις μεμονωμένα δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο συνδυασμός τους όμως, αυξάνει σε υψηλό ποσοστό την πιθανότητα σωστής διάγνωσης.

αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής 1

Αριστερά: Χαλάρωση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, η οποία προκάλεσε κάταγμα μηριαίου Δεξιά: Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής, εφαρμόζοντας νέα, μεγαλύτερη και σταθερότερη πρόθεση μηριαίου

Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής σε περίπτωση άσηπτης χαλάρωσης

Στην περίπτωση αυτή, η αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής έχει ένα και μοναδικό στόχο: τη διόρθωση της αστάθειας και των μηχανικών προβλημάτων που προκύπτουν από την αποκόλληση των προθέσεων από τα παρακείμενα οστά. Η αρχική αρθροπλαστική αφαιρείται και διενεργείται ένας επιμελής χειρουργικός καθαρισμός της άρθρωσης. Παράλληλα, αποκαθίστανται – εάν χρειάζεται- τα οστικά ελλείματα, που προκύπτουν σε περιπτώσεις μεγάλης οστεόλυσης (καταστροφής του οστού πέριξ της χαλαρωμένης αρθροπλαστικής). Στη συνέχεια εφαρμόζεται η νέα αρθροπλαστική, η οποία σταθεροποιείται στην άρθρωση με διάφορες τεχνικές (ενσφήνωση, ορθοπαιδικό τσιμέντο, βίδες κλπ).

Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής σε περίπτωση σηπτικής χαλάρωσης

Σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένης ή πολύ πιθανής σηπτικής χαλάρωσης, η αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής έχει δύο στόχους:

  1. Εξάλειψη της μικροβιακής φλεγμονής
  2. Αποκατάσταση των μηχανικών προβλημάτων εξαιτίας της χαλάρωσης

Σε ορισμένες (σπάνιες) επιλεγμένες περιπτώσεις, η αναθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα και μοναδικό χειρουργείο (σε “ένα χρόνο”). Συνήθως όμως, η ασφαλέστερη τακτική είναι η αναθεώρηση να ολοκληρώνεται σε δύο επεμβάσεις (δύο χειρουργεία, σε “δύο χρόνους”). Στην πρώτη επέμβαση, αφαιρείται η αρχική επιμολυνσμένη αρθροπλαστική, διενεργείται ένας εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός, λαμβάνονται δείγματα ιστών για καλλιέργειες και τοποθετείται μια προσωρινή αρθροπλαστική που αποτελείται από ορθοπαιδικό τσιμέντο και αντιβιωτικά (spacer). Το spacer έχει διπλή χρησιμότητα: αφενός καταλαμβάνει το κενό που δημιουργείται στην άρθρωση με την αφαίρεση της αρχικής αρθροπλαστικής, έτσι ώστε τα συνδεσμικά στοιχεία της άρθρωσης να παραμείνουν λειτουργικά μέχρι το επόμενο χειρουργείο, αφετέρου επιτρέπει την έξοδο αντιβιοτικού, προκειμένου να εφαλειφθεί το ένοχο μικρόβιο. Στη συνέχεια, ο ασθενής λαμβάνει αντιβίωση (ενδοφλέβια για 3-6 εβδομάδες και στη συνέχεια από το στόμα για τις επόμενες 6 εβδομάδες τουλάχιστον) και έπειτα, παρακολουθείται τακτικά με κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Όταν οι δείκτες φλεγμονής ελλατωθούν στο ελάχιστο και τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι σχεδόν φυσιολογικά, τότε υπάρχει η ένδειξη για τη δεύτερη επέμβαση. Στο δεύτερο χειρουργείο, αφαιρείται το spacer, διενεργείται εκ νέου ένας επιμελής χειρουργικός καθαρισμός και τοποθετούνται οι νέες προθέσεις στην άρθρωση.

“Κάθε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής είναι μοναδική και αποτελεί πραγματική πρόκληση για κάθε ορθοπαιδικό χειρουργό. Για την επιτυχία της επέμβασης απαιτείται βαθιά γνώση της εμβιομηχανικής των αθρώσεων, λεπτομερής προεγχειρητικός σχεδιασμός και χειρουργική εμπειρία. Ακολουθώντας τα σωστά βήματα, η αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής είναι επιτυχής και προσφέρει στον ασθενή ένα άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα” Κόλλιας Γεώργιος

spacer-g-flat-stem

Spacer ισχίου: προσωρινή αρθροπλαστική από τσιμέντο και αντιβιωτικό

products_cement-spacers_interspace-knee_sizes

Spacer γόνατος: προσωρινή αρθροπλαστική από τσιμέντο και αντιβιωτικό.

Διαβάστε επίσης:

Χαλάρωση ολικής αρθροπλαστικής

Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος – Περίπτωση ασθενούς