Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου (ή ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, εν συντομία) εφαρμόζεται σε ασθενείς που πάσχουν από αρθροπάθεια στροφικού πετάλου (rotator cuff arthropathy). Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία αρθρίτιδας του ώμου, η οποία οφείλεται στην καταστροφή του στροφικού πετάλου.

 

 

Αρθρίτιδα ονομάζεται η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου,  με αποτέλεσμα την επώδυνη κίνηση μιας άρθρωσης. Στην περίπτωση όμως της αρθροπάθειας του στροφικού πετάλου, η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι το τελικό αποτέλεσμα και όχι η αιτία της νόσου. Η αιτία είναι η βλάβη -συνήθως μια μεγάλη ρήξη (σχισμή)- στο στροφικό πέταλο . Αν η ρήξη δεν αντιμετωπισθεί άμεσα, οδηγεί σε ατροφία των αντίστοιχων μυών. Σταδιακά, οι στροφείς του ώμου και οι αντίστοιχοι τένοντές τους εκφυλίζονται, η βλάβη επιδεινώνεται και η ρήξη μετατρέπεται σε πλήρη (μαζική ρήξη). Αυτό σημαίνει ότι το στροφικό πέταλο αδυνατεί να προσφέρει οποιαδήποτε κίνηση στον ώμο. Παράλληλα, η μεγάλη ρήξη του στροφικού πετάλου αφήνει ακάλυπτη την βραχιόνιο κεφαλή (φυσιολογικά καλύπτεται από το στροφικό πέταλο), με αποτέλεσμα το βραχιόνιο να μεταναστεύει προς τα πάνω με κατεύθυνση το ακρώμιο. Στη φάση αυτή, αλλάζει δραματικά ο καταμερισμός των φορτίων που ασκούνται στις αρθρικές επιφάνειες, με αποτέλεσμα τη φθορά και σταδιακή καταστροφή του αρθρικού χόνδρου (εγκατάσταση αρθρίτιδας).

883146

Η μεγάλη καταστροφή (ρήξη) του στροφικού πετάλου επιτρέπει την προς τα πάνω μετακίνηση της βραχιόνιας κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό αλλάζει η κινηματική της άρθρωσης και εγκαθίσταται αρθρίτιδα.

Στην περίπτωση αυτή επομένως, η χρήση της κλασικής (ανατομικής) ολικής αρθροπλαστικής δεν έχει ένδειξη καθώς, η απλή αντικατάσταση των αρθρικών επιφανειών διορθώνει το αποτέλεσμα και όχι την αιτία της νόσου. Ο ασθενής δηλαδή, θα έχει καινούρια άρθρωση χωρίς να διαθέτει μύες (στροφικό πέταλο) να την κινητοποιήσει.

 

Reverse_TSA

 

Τη λύση σε αυτό το κλινικό πρόβλημα δίνει η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Ο τύπος αυτός αρθροπλαστικής ονομάζεται «ανάστροφος» διότι αντικαθιστούμε τις αρθρικές επιφάνειες αντίστροφα από την ανατομική τους σχέση. Στη θέση της ωμογλήνης τοποθετείται μια μεταλλική σφαίρα και στη θέση της βραχιόνιας κεφαλής τοποθετείται μια κοίλη επιφάνεια που αποτελείται από πλαστικό (πολυαιθυλένιο) και στηρίζεται σε ένα στειλεό, ο οποίος εισέρχεται εντός του αυλού του βραχιονίου. Με τον τρόπο αυτό, η κοίλη επιφάνεια του βραχιονίου κινείται επί της αντίστοιχης σφαίρας της ωμογλήνης, το αντίθετο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει στο φυσιολογικό ώμο (κεφαλή βραχιονίου-σφαίρα, ωμογλήνη-κοίλη επιφάνεια).

 

Με τρόπο αυτό κατορθώνουμε τα εξής:

 

  • επιδιορθώνουμε τις κατεστραμμένες αρθρικές επιφάνειες,
  • αποκαθιστούμε –όσο το δυνατόν- την ανατομία του παραμορφωμένου ώμου,
  • παρακάμπτουμε τη χρήση του κατεστραμμένου στροφικού πετάλου.

 

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου δεν απαιτεί ακέραιο στροφικό πέταλο για την κίνηση  του ώμου. Η κίνηση της άρθρωσης πραγματοποιείται κυρίως μέσω του δελτοειδούς, ο οποίος χρησιμοποιεί την αρθροπλαστική σαν μοχλό,  για να ασκήσει δύναμη και να ανυψώσει το άνω άκρο.

 

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής με ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου συμμετέχει σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και εκπαιδεύεται από τον φυσιοθεραπευτή στη χρήση της νέας του άρθρωσης.

 

Reverse-Total-Shoulder

αρθροπάθεια στροφικού πετάλου-1

Αρθροπάθεια στροφικού πετάλου αριστερά. Η αρθρίτιδα του ώμου οφείλεται στην πλήρη ρήξη του στροφικού πετάλου. Απουσιάζουν οι τένοντες που υπό φυσιολογικές συνθήκες σκεπάζουν την κεφαλή του βραχιονίου, επιτρέποντας έτσι, την μετανάστευση της κεφαλής προς τα πάνω και την εγκατάσταση αρθρίτιδας.

ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου-1

Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου. Courtesy Dr.KIss

 

 

“Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου αποτελεί ιδιαίτερο τύπο αρθροπλαστικής και πρέπει να εφαρμόζεται από εξειδικευμένο χειρουργό  ώμου. Διεγχειρητικά, ο χειρουργός πρέπει να έχει την εμπειρία να διακρίνει τις ανατομικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην άρθρωση και να μπορεί να δώσει λύση σε χειρουργικές δυσκολίες που συχνά προκύπτουν λόγω της παθολογίας της νόσου. Μικρές τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν να αποβούν καθοριστικές στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα της άρθρωσης.” Κόλλιας Γεώργιος