Το αμφισφύριο κάταγμα είναι η  τη διακοπή της συνέχειας του έσω και του έξω σφυρού. Αποτελεί ένα από τα συχνότερα κατάγματα της ποδοκνημικής άρθρωσης και εντοπίζεται στο κατώτερο τμήμα της περόνης (έξω σφυρό) και στο κατώτερο-έσω τμήμα της κνήμης (έσω σφυρό).

Ο μηχανισμός κάκωσης περιλαμβάνει βίαιη στροφή της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός.

Το αμφισφύριο κάταγμα συνοδεύεται από ρήξη των πλάγιων συνδέσμων της ποδοκνημικής και η παρουσία του δηλώνει εξ ορισμού αστάθεια της άρθρωσης, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Η διάγνωση είναι εύκολη και προκύπτει από το ιστορικό του/της ασθενούς (μηχανισμός κάκωσης), από το έντονο οίδημα (πρήξιμο) και την παραμόρφωση της ποδοκνημικής και από τα ευρήματα του απλού ακτινολογικού ελέγγου. Σπάνια, μπορεί να χρειασθεί επιπλέον αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Η οριστική αντιμετώπιση είναι χειρουργική.

Αρχικά, είναι απαραίτητη η -όσο το δυνατόν- ταχύτερη ανάταξη του κατάγματος και η σταθεροποίηση της άρθρωσης σε νάρθηκα, προκειμένου να ανακουφισθεί ο/η ασθενής από το αίσθημα του πόνου και να μειωθεί η τάση στα μαλακά μόρια (δέρμα, σύνδεσμοι, μυες, τένοντες κλπ). Στη συνέχεια, ανάλογα με την κατάσταση των μαλακών μορίων και το βιολογικό προφίλ του/της ασθενούς, προγραμματίζεται η χειρουργική αποκατάσταση του κατάγματος.

Η χειρουργική αποκατάσταση περιλαμβάνει την εσωτερική οστεοσύνθεση με χρήση πλάκας ή κοχλιών (βιδών).

Σε περιπτώσεις ανοικτών καταγμάτων ή προβλημάτων από τα μαλακά μόρια της άρθρωσης (φουσκάλες, εξεσημασμένο οίδημα, έντονες εκχυμώσεις), η αρχική σταθεροποίηση του κατάγματος μπορεί να γίνει με χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Μετά από διάστημα λίγων ημερών, εφόσον αποδράμει η φάση της οφείας φλεγμονής, προγραμματίζεται η οριστική χειρουργική αντιμετώπιση με εσωτερική οστεοσύνθεση.

Μετεγχειρητικά, ο/η ασθενής φέρει νάρθηκα και κινητοποιείται με βάση τις οδηγιές του ορθοπαιδικού χειρουργού και του υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή. Η πλήρης αποκατάσταση της άρθρωσης επιτυγχάνεται λίγες εβδομάδες μετά το χειρουργείο.